Evlilik Sözleşmesi

Her ne kadar halk arasında veya basında bir çiftin EVLİLİK SÖZLEŞMESİ yaptığı yolunda haberler konuşulsa da hukukumuzda Evlilik Sözleşmesi diye bir kavram yoktur. Yanlış bir şekilde Evlilik Sözleşmesi denilen bu sözleşme çeşidiyle taraflar aslında evliliklerini değil, boşanma durumunda hangi mal rejimi sözleşmesini seçeceklerini düzenlemektedirler. Bu nedenle EVLİLİK SÖZLEŞMESİ yerine MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ ifadesini kullanmak doğru olacaktır.

Medeni Kanunumuza göre dört çeşit mal rejimi bulunmaktadır.

​- Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi

- Mal Ayrılığı Rejimi

- Paylaşmalı Mal Ayrılığı Rejimi

- Mal Ortaklığı Rejimi

Taraflar evlilik öncesinde veya evlendikten sonra kendi aralarındaki mal rejimini yapacakları bir sözleşme ile belirleyebilirler. Eğer bu yönde bir sözleşme bulunmuyorsa çiftler Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi'ni seçmiş kabul edilir. Ülkemizde bu tür bir sözleşme ile mal rejimi belirleyen çift oranı çok düşük olduğundan genel olarak edinilmiş mallara katılma rejimi uygulanmaktadır. Buna göre tarafların kişisel malları hariç olarak evlilik birliği içerisinde edinilmiş olan mallarda katılma alacaklarının olduğu kabul edilir. Eğer taraflar başkaca bir mal rejimini seçmek isterlerse yukarıda bahsettiğimiz MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ'ni imzalayarak paylaşımın nasıl yapılacağını belirleyebilirler.

​Mal ayrılığı rejimi; tarafların kendi mallarından ve borçlarından sorumlu olmasını, boşanma sonrasında ise malların paylaşılmamasını ifade etmektedir. Buna göre evlilik birliği sona erdiğinde hangi mal hangi tarafa aitse onun malvarlığında kalmaya devam edecektir. Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde üç türlü mal vardır: 1- Mülkiyeti hangi tarafa ait olursa olsun rejim sona erdiğinde eşler arasında yarı yarıya paylaşım konusu olacak mallar 2- Paylaştırmaya tabi olmayan, hangi eşin mülkiyetindeyse onun tasarrufunda kalacak olan mallar 3- Her iki eşin paylı mülkiyetinde sayılan mallar yani paylı mallar. Mal Ortaklığı Rejimi ise bir eşin kişisel malı olduğu ispatlanmadığı sürece tüm malvarlığının ortak mal sayıldığı rejimdir.

​Kanun eşlere istedikleri mal rejimini kendi aralarında kararlaştırabilme olanağı tanımıştır. Kamuoyunda yanlış bir şekilde EVLİLİK SÖZLEŞMESİ olarak adlandırılsa da aslında yapılan sözleşme MAL REJİMİ SÖZLEŞMESİ'dir ve mal rejiminin sona ermesi durumunda malvarlığının nasıl paylaştırılacağını düzenleme imkanı tanımaktadır.