KAYSERİ AVUKAT SERKAN ÖZTÜRK

Kayseri Avukat Faaliyet Alanlarımız

Boşanma Avukatı

- Anlaşmalı ve Çekişmeli Boşanma Davaları - Eşler Arasında Mal Rejimi, Mal Paylaşımı ve Katkı Payı Davaları - Aile Konutuyla İlgili Hukuki İşlemler - Nafaka Davaları - Velayet Davaları - Ailenin Korunmasına Dair Kanunun Kapsamında Kalan Davalar - Evlât Edinmeye İlişkin Davalar - Evlenmeye İzin ve İddet Müddetinin Kaldırılması Davaları - Nişanın Bozulmasından Doğan Davalar

Miras Hukuku Avukatı

- Mirasçılığın Reddi Davaları - Vasiyetname ve Miras Sözleşmesi Düzenlenmesi - Vasiyetnamenin İptali Davaları - Vasiyetnamenin Açılması ve Uygulanması - Yasal ve Atanmış Mirasçılığa ve Terekeye İlişkin Davalar - Tenkis Davaları - Mirastan Çıkarma (Iskat) Davaları

İş Kazası Avukatı

- İş Kazalarından Doğan Maddi Manevi Alacak Davaları - Sigortalılığın Tespitine İlişkin Davalar - İşe İade ve Buna İlişkin Tazminat Davaları - İşçi-İşveren Alacaklarına İlişkin Davalar - İhbar Tazminatı Davaları

Borçlar Hukuku Avukatı

- Alacak Davaları - Tazminat Davaları - Trafik Kazalarından Doğan Davalar - Yurtdışında hukuk sigortası bulunan müvekkillerin Türkiye’de bir kazaya karışmaları halinde sigorta şirketleriyle gerekli yazışmalar yapılarak dava masraflarının ilgili sigorta şirketi tarafından karşılanmasının sağlanması - Trafik Kazalarından Doğan Tazminat Davaları - Kat Mülkiyeti Kanunu’ndan Kaynaklanan Davalar - Satım Sözleşmelerinden Kaynaklanan Davalar

Ticaret Hukuku Avukatı

- Haksız Rekabet Davaları - Şirket Kuruluşları - Şirket Birleşmeleri ve Tür Değiştirmeleri - Ticari davalar - Kıymetli Evrak İptali Davaları - Ticari davalar - Kıymetli Evrak İptali Davaları

Kira Hukuku Avukatı

- Kira Sözleşmelerinin Düzenlenmesi - Kira Alacağı Davaları - Kira Tespit Davaları - Tahliye Davaları

Kayseri Avukat Makaleler

Kayseri Avukat Serkan ÖZTÜRK

1981 yılında Kayseri'de dünyaya gelen Avukat Serkan Öztürk ilk öğrenimini TED Kayseri Koleji'nde tamamlamış; ardından Nuh Mehmet Baldöktü Anadolu Lisesi, Ankara Gazi Anadolu Lisesi ve TED Kayseri Koleji'nden mezun olarak orta öğrenimini tamamlamıştır. Üniversite sınavında aldığı puan nedeniyle İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde YÖK burslusu olarak okuyan Avukat Serkan Öztürk avukatlık stajını İstanbul'un seçkin hukuk bürolarında tamamlamıştır. Askerlik görevini yerine getirdikten sonra Kayseri'de kendi hukuk bürosunu kuran Avukat Serkan Öztürk 15 yılı aşkın süredir Kayseri'de avukatlık görevini sürdürmektedir. Başta ülkenin önde gelen bankaları olmak üzere kurumsal şirketleri uzun yıllardan beri temsil eden Avukat Serkan Öztürk ayrıca bireysel müvekkillerine ve tüzel kişilere avukatlık ve hukuki danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Yüksek lisansını da İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nde yapan Avukat Serkan Öztürk, Arabuluculuk, Uzlaştırmacılık ve CMK eğitimlerini başarıyla tamamlamıştır ce ayrıca Konkordato Komiseri sıfatını haizdir. Avukat Serkan Öztürk evli ve bir kız çocuğu babasıdır. Kayseri Avukat Serkan Öztürk Hukuk Bürosu her türlü hukuki dava ve işlemlerinde titizlikle mevzuat, Yargıtay kararları ve doktrin taraması yaparak danışmanlık ve temsil hizmeti vermektedir.