Mesaiye Geç Gitmek Geçerli Nedenle Fesih Sebebi Olur Mu?

İşçinin işyerindeki mesaisine mazeretsiz olarak geç gitmeyi alışkanlık haline getirmesinin iş akdinin geçerli nedenle feshi için işverene imkan sağladığı kabul edilmektedir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesinin 13.04.2017 tarihinde verdiği 2017/19816 E. , 2017/6531 K. sayılı kararda mesai saatlerine uymayan çalışanın görevli olduğu iş yerine geç gelip erken çıkmasının, bu konuda birçok defa savunmasının istenmesinin iş yeri çalışma düzeninde olumsuzluklara yol açtığını ve davacı işçinin davranışlarından kaynaklanan nedenlerle iş ilişkisinin sürdürülmesinin davalı işveren açısından önemli ve makul ölçüler içinde beklenemeyeceğini kabul etmiştir.

​Somut olayda işçi, mesaiye iki gün üst üste geç gitmiş ve bu durum işveren tarafından tutanak altına alınmıştır. Ardından işveren tarafından işçiye gönderilen bildirimde işçinin devamsızlığı nedeniyle iş akdinin feshedildiği bildirilmiştir. Yargıtay yaptığı inceleme sonucunda öncelikle işe devamsızlıkla mesaiye geç gitmenin farklı şeyler olduğunu belirtmiş ve işverenin gönderdiği fesih bildiriminin yanlış gerekçeye dayandığını tespit etmiştir. Ancak davacı işçinin daha önce de çeşitli kereler işe geç gitmesi, bu durumun tutanaklarla kanıtlanması ve iş yeri düzeninin bozulması karşısında da işverenin geçerli nedenle fesih hakkının doğduğunu belirterek işçinin işe iade davasının reddi yoluna gitmiştir.

​Bu açıklamalar ışığında mesaiye geç gitmeyi alışkanlık haline getiren bir işçinin iş sözleşmesi geçerli nedenle feshedilebilecek, bu durumda da işçi hak kaybına uğrayabilecektir. Mesaiye bir defalık geç kalma ise bu kapsamda değerlendirilmeyecektir.